Zwemlessen

Volg zwemles bij Zwembad de Kiefer

Het ene kind vindt het cool, het andere misschien wat minder. Maar leuk of niet, leren zwemmen is belangrijk, zeker in zo’n waterrijk land als het onze. Bij het leren zwemmen in De Kiefer staat plezier voorop, daarnaast gaat het vooral om de veiligheid van uw kind. Want wanneer uw kind zich vertrouwd voelt in water en het Zwem-ABC gehaald heeft, kunt u het met een gerust hart laten buitenspelen. Ook in de buurt van vijvers, plassen en sloten. Uiteraard is het belangrijk te blijven zwemmen.  

 

Tijdens de eerste les krijgt u praktisch informatie van de zwemonderwijzer en krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen. Alles wat van belang is voor het leerproces kunt u kwijt aan de zwemonderwijzer(es). Mochten er (medische)zaken zijn die de zwemonderwijzers moeten weten willen we vragen we u deze bij de eerste les door te geven. Tijdens de lesperiode zullen wij ook regelmatig met elkaar communiceren. Daarnaast houden wij geregeld kijklessen waarbij u de vorderingen kunt bekijken vanaf de badrand. Voor dringende vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de locatiemanager of de receptie van De Kiefer. Dat kan persoonlijk, via telefoon of mail. De gemiddelde duur voor het Zwem-ABC kunt u vinden op www.allesoverzwemles.nl. Op deze website kunt u ook informatie vinden over zwemles met onder andere de eisen van het zwemdiploma.

Zwemlessen De Kiefer

 

In het kort de belangrijkste punten:

 • Er zijn 5 niveaugroepen

 • De kinderen starten in niveau 1

 • De kinderen stromen individueel door , zoveel mogelijk op het zelfde tijdstip en dezelfde dag

 • Ieder niveau (bandje) heeft zijn eigen vaardigheden, duidelijkheid voor de ouders in het LLV

 • De eerste 3 niveaus zitten in 1 groep

 • Alle lessen starten op hetzelfde tijdstip

 • Een les duurt 45 minuten.

De lessen worden net zoals nu opgebouwd vanuit een landelijk vastgestelde programmering. Op ieder niveau worden de vaardigheden die aan de kinderen gesteld worden zwaarder om uiteindelijk te kunnen afzwemmen voor het Zwem ABC

 

Starten met zwemles

Alle kinderen starten in niveau 1. Zodra de kinderen voldoen aan de vaardigheden die voor niveau 1 worden gesteld stromen ze door naar niveau 2. De niveau groepen 1,2 en 3 zitten in 1 groep bij een vaste lesgever en dag en tijd! (ondiep) Bij het doorstromen naar niveau 4 en 5 (diep) kan de dag, tijd en lesgever veranderen.

 Opbouw van de verschillende niveaus:

Niveau 1, kleur bandje: ROOD, watergewenning in ondiep water

Niveau 2, kleur bandje: WIT, aanleren/verbeteren zwemslagen in ondiep water

Niveau 3, kleur bandje: BLAUW, automatiseren zwemslagen in ondiep water

Niveau 4, kleur bandje: GEEL, conditioneren in diep water

Niveau 5, kleur bandje: GROEN, perfectioneren in diep water

Indeling Kleedkamers

Wilt u bij het omkleden van de kinderen rekening houden met de dames- en heren kleedkamers. Vaders met de kinderen omkleden in de herenkleedkamers, de moeders met de kinderen in de dameskleedkamers. Dit omdat er op verschillende dagen aansluitend wordt getraind door de plaatselijke zwemclub. OP deze manier kan iedereen zich omkleden met de nodige privacy. Het gebruik van de (kleine ) kleedcabines is niet toegestaan.

 

Vragen over de zwemlessen

Als u vragen heeft voor de zweminstructeur kunt u bij de receptie een terugbelverzoek indienen.

Er is weinig tot geen tijd om tussen de lessen door uw vraag te beantwoorden. We willen iedereen graag de tijd en aandacht geven, De lesgever zal dan op een rustiger moment contact opnemen om uw vraag te beantwoorden. Het kan voorkomen dat dit op een andere dag is. Ook tijdens de kijklessen is er de mogelijkheid om vragen te stellen.

De eindtermen per niveau:

Niveau 1 (ROOD) watergewenning

 • Te water gaan

 • Onder water gaan

 • Onder water uitblazen

 • Onder water oriënteren

 • Voortbewegen in het water

 • Drijven op buik en rug (met drijf/hulpmiddel)

 • Voortbewegen borstcrawl/rugcrawl benen

Niveau 2 (WIT) aanleren verbeteren zwemslagen

 • Voorwerp van de bodem halen

 • Draaien om de lengte-as

 • Aanleren enkelvoudige rugslag

 • Aanleren schoolslag benen

 • Aanleren borstcrawl

 • Aanleren rugcrawl

 • Verbeteren enkelvoudige rugslag

 • Aanleren/verbeteren schoolslag

 • Onder water oriënteren

Niveau 3 (BLAUW) automatiseren zwemslagen

 • Schoolslag automatiseren

 • Enkelvoudige rugslag automatiseren

 • Borstcrawl/rugcrawl

 • Drijven buik en rug en draaien lengte- as

 • Aanleren duiken( alleen achter de lijn)

 • Aanleren watertrappen

Niveau 4 (GEEL) Conditioneren

 • Conditie zwemslagen schoolslag en enkelvoudige rugslag

 • Verbeteren duiken

 • Onder water oriënteren (door het gat)

 • Drijven buik, draaien lengte-as en drijven rug

 • Zakken naar de bodem

 • Borstcrawl en rugrawl

Niveau 5 (groen) Perfectioneren

 • Oefenen met kleding aan

 • Duiken en door het gat zwemmen

 • Perfectioneren zwemslagen

 • Borstcrawl en rugcrawl

 • voorbereiden diploma zwemmen

 

De vorderingen van de kinderen kunnen door de ouders worden ingelezen in een leerlingvolgsysteem. Deze worden eens per 2 weken bijgewerkt door de zweminstructeur als er vorderingen zijn.

Voor vragen en/of klachten kunt u terecht bij de receptioniste van zwembad De Kiefer. Zij zal dit opnemen met de zweminstructeur of indien nodig met het management.