onze visie en methode

Visie en methode van Zwembad de Kiefer

Het is goed van te voren na te denken of onze visie op zwemonderwijs aansluit bij uw verwachtingen. Wij kijken naar een kind als een individu met eigen mogelijkheden. Ieder kind is uniek en dat maakt dat de leerweg van het kind ook individueel is. In onze lesmethode is ons belangrijkste uitgangspunt een veilige en vertrouwde leeromgeving. In die omgeving willen we het kind zoveel mogelijk ruimte bieden voor een eigen leertraject. Daarom hebben we ook speciale lesgroepen voor leerlingen met een beperking of leerlingen die meer aandacht nodig hebben. Wij noemen dat AMANI zwemmen (Als Meer Aandacht Nodig Is).

De afspraken over veiligheid die wij onderling hebben gemaakt staan in ons veiligheidsprotocol. Dit protocol hebben we laten bekrachtigen door de Stichting Zwembadkeur: wij zijn in het trotse bezit van het Keurmerk Veilig en Schoon.

 

Methode

Het programma van het Zwem-ABC houdt in dat kinderen een brede doorlopende opleiding krijgen. Dat betekent dat alle onderdelen vanaf het begin tot het eind aan bod komen, oplopend in moeilijkheidsgraad. Belangrijk bij leren zwemmen is dat het kind watervrij is in het water en daarbij de ademhaling beheerst. Bij het aanleren van de zwemslagen onderscheiden wij een aantal fasen: het beheersen van de beenslagen, de schoolslag combinatie en het voorbereiden op de drie diploma’s. Leren zwemmen gaat door oefenen en dat kost tijd. Het heeft ook te maken met de aanleg en leerrijpheid van uw kind. In ons aanbod hebben wij de volgende keuzes gemaakt: wij geven lessen van 50 minuten één keer per week. Kinderen die om enige reden extra aandacht of tijd nodig hebben bieden wij de mogelijkheid om een keer extra te komen. Deze kinderen krijgen hiervoor een uitnodiging. De kinderen beginnen op de beweegbare bodem. Naarmate het niveau hoger wordt gaat de bodem naar beneden. Wanneer een kind er aan toe is gaan we oefenen in diep water waar een kind niet meer kan staan. Om toch recht te kunnen doen aan het individuele leertempo, kan het soms nodig zijn een kind in een groep te plaatsen die beter past bij het niveau. Jonge kinderen leren voornamelijk door zien en doen. De groepsgrootte is daarom relatief van minder groot belang voor het leerproces. Wij kiezen voor een groepsgrootte van 10 omdat een zwemonderwijzer bij die grootte voldoende aandacht kan schenken aan het leerproces per individu.

Vertrouwenspunt Sport & doorverwijzing vertrouwenspersonen NOC*NSF

Het Nationaal Platform Zwemveiligheid | N.R.Z streeft – met de branche – naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenste omgangsvormen, waaronder seksuele intimidatie, wordt voorkomen en bestreden. Als branche-instituut vinden wij het belangrijk dat zowel de professionals als de consumenten van de branche in vertrouwen met een deskundige kunnen praten en advies kunnen krijgen.

Vertrouwenspunt Sport Om dit mogelijk te maken is met ingang van 1 mei 2010 het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF beschikbaar voor de zwembadbranche. Het telefoonnummer van het Vertrouwenspunt Sport is: 0900 202 5590 en kost € 0,10 per minuut. De hulplijn met deskundige hulpverleners is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid.

Vertrouwelijk Medewerkers van de zwembaden, ouder(s), verzorger(s), leden van een zwemvereniging, eigenaren of medewerkers van een zwemschool, leerkrachten en anderen die betrokken zijn bij (school) zwemmen kunnen vertrouwd, met iemand van buitenaf, praten, vragen stellen, twijfels of klachten uitspreken dan wel om advies vragen.

Bedoeling Het Vertrouwenspunt Sport is bedoeld voor éénmalige en kortdurende ondersteuning en biedt diverse mogelijkheden: van het bieden van een luisterend oor tot het geven van korte adviezen of doorverwijzing naar bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon uit de poule van vertrouwenspersonen van NOC*NSF.

Begeleiding De vertrouwenspersoon kan door het Vertrouwenspunt Sport worden ingeschakeld voor bijvoorbeeld slachtoffers van ongewenst gedrag/seksuele intimidatie, beschuldigden en mensen die zich afvragen of zij de grens van het toelaatbare overschrijden. De begeleiding van de vertrouwenspersoon is uitsluitend voor de aangever en de beschuldigde. Deze begeleiding is gratis en gebeurt vertrouwelijk. Vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor en zoeken samen met de beschuldigde, de zwemorganisatie of de aangever naar een oplossing.

Meer informatie Het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF is onderdeel van een samenhangend stelsel van maatregelen dat in samenwerking met de sportbonden is opgezet en waar sinds 1996 aan wordt gewerkt. Meer informatie over de aanpak van NOC*NSF is te vinden op www.watisjouwgrens.nl.